prerada plastike
i obrada metalaDislociranje pogona

Ukoliko trebate izradu jednog ili više različitih proizvoda u dužem vremenskom razdoblju, javite nam se.
U takvom slučaju možemo dogovoriti i preseljenje dijela pogona na lokaciju koja više odgovara vašoj proizvodnji ili neku drugu mogućnost.

tel: ++385 1 3887 105
++385 1 3862 550
fax: ++385 1 3887 106