Vanjski fiksatori

Proizvodimo sve vrste vanjskih fiksatora za liječenje preloma kostiju u traumatologiji, ortopediji i kirurgiji.

 

 

 

 

 

 

Dinamični sistem za kuk

Proizvodimo dinamične sisteme za kuk i condyle - DHS i DCS.

Proizvodimo prema međunarodnim standardima u svim dimenzijama, od medicinskog prokroma.

 

 

 

 

Igle Kirschner i Steinman

Proizvodimo Igle Kirschner i Steinman, kao i Shanzove vijke.

Raspoloživo u svim dimenzijama prema standardu.